Klachten en retouren
Klachten en retouren

De termijn voor herroeping van de overeenkomst verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of waarop een andere derde partij dan de vervoerder, die door u is aangewezen, de goederen in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn van de overeenkomst in acht te nemen, volstaat het dat u informatie over de uitoefening van uw recht op herroeping van de overeenkomst toestuurt voordat de herroepingstermijn van de overeenkomst is verstreken.

Gevolgen van de herroeping van de overeenkomst: Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de kosten van de levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen wijze van levering anders dan de door ons aangeboden goedkoopste gebruikelijke wijze van levering), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw recht op herroeping van deze overeenkomst uit te oefenen. Wij zullen u terugbetalen via dezelfde betalingsmethoden als die welke u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten in verband met de terugbetaling verschuldigd zijn. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij het artikel hebben ontvangen of totdat u ons een bewijs van teruggave hebt verstrekt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Gelieve de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw terugtrekking uit deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij maken de kosten voor het retourneren van de goederen / U zult de directe kosten voor het retourneren van de goederen moeten dragen.

Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor het verminderen van de waarde van een artikel dat voortvloeit uit het gebruik ervan op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het artikel vast te stellen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de Verkoper verwerkt met het oog op de uitvoering van uw herroeping van de overeenkomst en de uitvoering van de daarmee samenhangende verzoeken en onder de voorwaarden van de desbetreffende wetgeving. U heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking toegang tot uw gegevens te eisen, om de verwerking te corrigeren, te wissen of te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie, zie “Informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking over persoonsgegevens”.

U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping van het contract.